ابزار جوش و برش داریوش

جوشکاری CO2

جوشکاری CO2

در جوشکاری MIG MAG,  قوس الکتریکی بین یک سیم جوش قابل ذوب وقطعه کار ایجاد می شود. محیط اطراف قوس تحت پوشش گاز محافظ قرار دارد. این گاز محافظ می تواند گاز خنثی مثلاً آرگون در جوشکاری MIG  و یا گاز فعال CO2, یا ترکیبات آرگون با سایر گازهای فعال مثل CO2 در جوشکاری MAG باشد. حرارت قوس، فلز پایه و سیم جوش را ذوب نموده و فلز جوش را فرم می دهد. در این سیستم یک تغذیه کننده اتوماتیک، وظیفه تغذیه یکنواخت سیم جوش را بر عهده دارد . فرآیند جوشکاری MIG MAG رایج ترین فرآیند درصنعت جوشکاری می باشد. در این فرآیند ضمن برخورداری از بهره وری عالی و نفوذ عمیق، نیازی به زدودن مواد زاید پس از جوشکاری وجود ندارد. این فرآیند حتی در موقعیت های خاص نیز به آسانی اجرا می شود. از آنجا که تقریبا تمام فلزات صنعتی را می توان با این فرایند جوش داد، لذا استفاده از فرآیند MIG MAG هم در کاربردهای تولیدی و هم در کاربردهای تعمیراتی ایده آل به نظر می رسد. در جوشکاری MIG MAG, بعد از مشخص شدن نوع مواد جوش، قطر سیم جوش و نوع گاز محافظ، به راحتی می توان سایر تنظیمات جوشکاری را از یک لیست ترکیبی شامل ولتاژ و سرعت تغذیه سیم جوش انتخاب نمود.

اورین الکتریک
لورچ
ویم