ابزار جوش و برش داریوش

جوشکاری آرگون

جوشکاری آرگون

در جوشکاری قوسی گاز خنثی با الکترود تنگستن یا به عبارتی جوشکاری TIG, قوس الکتریکی بین الکترود غیر مصرفی و قطعه کار پدید می آید. جوشکاری با ذوب شدن لبه قطعات کار توسط قوس و در صورت نیاز استفاده از سیم جوش، انجام می شود. در این فرآیند، قوس با تخلیه فرکانس بالا (HF) برقرار می شود، اما در دستگاه های طراحی شده عمل ایجاد قوس با تخلیه الکتریکی ولتاژ بالا صورت می گیرد تا میزان تداخل امواج الکترو مغناطیسی به حداقل برسد. این عمل باعث یونیزه شدن محیط گازی اطراف قوس و جاری شدن جریان الکتریکی می شود. با برقراری اتصال بین الکترود و قطعه کار بصورت استارت LIFT نیز می توان قوس را فعال نمود. برای جلوگیری از صدمه دیدن الکترود، هنگام اتصال الکترود و قطعه کار، جریان الکتریکی را کاهش می دهند. فرآیند TIG برای جوشکاری در تمام موقعیت ها مناسب است و از آن می توان برای جوشکاری ورقه های نازک چند میلیمتری و کمتر نیز استفاده نمود. از ویژگی های قابل توجه فرآیند TIG, سهولت کنترل قوس، وجود یک منبع حرارتی قدرتمند و متمرکز و همچنین قابلیت کنترل آسان مقدار مواد افزودنی در طول جوشکاری می باشد. با توجه به این مزایا، TIG فرآیندی ایده آل برای کاربردهای ظریف و دقیق روی فلزاتی با ضخامت های متنوع، جوشکاری در شرایط خاص و جوشکاری داخل لوله می باشد. به لطف وجود قابلیت انتخاب نیروی  DC- جریان مستقیم و AC- جریان متناوب از TIG برای جوشکاری هر نوع فلزی می توان استفاده کرد. جریان مستقیم رایج ترین جریان مصرفی در فرآیند و مناسب ترین جریان برای انواع فلزات آهنی از قبیل آلیاژهای منیزیم ، تیتانیوم ، مس و نیکل می باشد. به منظور افزایش قابلیت تطبیق پذیری فرآیند با انواع فلزات ، با استفاده از تنظیمات ویژه ای، می توان جریان الکتریکی را به نحوه دلخواه تغییر داد. تنظیم توابع و پارامترهای جوشکاری در انواع فرآیندها و کاربردها استفاده می شود. توابعی چون جریان ثابت، جریان پالس ، جوشکاری 2 یا 4 مرحله ای سطحی،شیب صعودی و نزولی جریان، پیش گاز، پس گاز و سایر موارد. ازجریان متناوب AC- اغلب برای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن استفاده می شود. جریان AC اکثراً دارای موج سینوسی شکل می باشد که در آن نیمه مثبت موج وارد اکسید آلومینیوم شده و نیمه منفی موج فرآیند جوشکاری را اجرا می کند.

ABP
اورین الکتریک
لورچ
ویم