ابزار جوش و برش داریوش

جوشکاری الکترودی

جوشکاری الکترودی

جوشکاری قوسی با الکترود یک فرآیند جوشکاری الکترود دستی است که در آن قوس الکتریکی بین الکترود و قطعه کارایجاد می شود. فرآیند جوشکاری الکترودی یکی از کاربردی ترین و فراگیرترین فرآیندهای جوشکاری قوسی می باشد که از آن می توان در تمام موقعیت ها، اعم از کارگاه ها و فضاهای باز و بسته، به سهولت استفاده کرد. انواع مختلف الکترود برای تامین ملزومات این فرآیند در دسترس می باشد.بهترین ویژگی های منابع تغذیه عبارتند از: جریان جوشکاری که نوع ضخامت الکترود مصرفی را تعیین می کند و واکنش دینامیکی که سرعت واکنش دستگاه جوشکاری به تغییر در شرایط  قوس را تعیین می کند.

بطور خلاصه مزایای دستگاههای جوشکاری اینورتری در مقایسه با انواع ترانسفورمری عبارتند از : 

  •  وزن سبک و قابلیت حمل

  •  توانایی دستیابی به ویژگیهای عالی در جوشکاری با انواع الکترود

  •  خروجی جوشکاری چند منظوره ، بدون هرگونه تاثیر منفی روی قوس

  •   پاسخ دهی سریع به تغییر شرایط قوس و حفظ یکنواختی و ثبات در خروجی

  •  جوشکاری حتی در صورت لرزیدن دست جوشکار

  •   کنترل عالی در فرآیند های پالسی  ولتاژ خطی مستقل تک فاز یا سه فاز

  •  ضریب کارکرد بالاتر و کارکرد بهینه تر دستگاه

  •   حساسیت کمتر به نوسانات ولتاژ اولیه 

  
ABP
اورین الکتریک
لورچ
ویم